kirstenzwijnen


Mijn schilderijen tonen op een realistische, minutieuze en gedetailleerde wijze diverse voorwerpen uit de natuur. Vaak als eenvoudig stilleven, maar ook in combinatie met landschapselementen, bijvoorbeeld een rotspartij of kale vlakte. Binnen het bescheiden formaat dat ik kies voor mijn werken wil ik de grootsheid van het kleine tonen. Het onderweg gevonden vermolmde stronkje hout krijgt tegen de context van een doorwaaide wolkenlucht het statuur van een reusachtig berggebied. Een schelp, veertje, stukje steen: de meest alledaagse objecten zijn wezenlijk en bevatten een wereld aan schoonheid in zich.

Als beeldend kunstenaar heb ik de mogelijkheid die wereld voor het voetlicht te brengen. Door de voorwerpen met volledige concentratie en nauwlettende aandacht te bestuderen kan ik de rijkdom in vorm, kleur en structuur vastleggen in verf. Zo bevestig ik mijn bestaan binnen het verstrijken van de tijd, de continue stroom van gaan en komen, groei en verval. Alle verschijningsvormen van die eeuwig veranderende natuur (materie, mensen, dieren), tonen in wezen de aard van mijzelf. Ik herken mijzelf in een gezicht, tegelijk ook in een schedel. De horizon geeft houvast, vogels vliegen en fossielen verhalen over geschiedenis.


Ik streef ernaar om zonder hoogdravendheid, op een eenvoudige en ongekunstelde manier die bevrijdende gewaarwording met mijn werk in beeld te brengen. Door middel van mijn schilderijen kan ik als het ware een eerbetoon uitspreken over de sublimiteit van leven en dood.