Monnikebildtdijk 25

9078 VB Oudebildtzijl

kirstenzwijnenburg@hotmail.com

beeldend kunstenaar (autodidact)

geboren: 1968, Hilversum


Exposities:

1995 Leeuwarden, Avéro/stadskantoor '50 jaar Fry' groep

1997 Amsterdam, Galerie Per Adres 'van plint tot plint' groep

1999 St.Jacobiparochie, Groate Kerk 'Broedertrouw' groep

1999 Oude Bildtzijl, Julianakerk duo Zondervan & Zwijnenburg

2000 Leeuwarden, Waagplein 'Simmer 2000' groep

2001 Leeuwarden, Fries Natuurmuseum 'Diverse Pluimage' solo

2001 Groningen, Openbare Bibliotheek Groningen solo

2001 Noordwijkerhout, Hotel Leeuwenhorst groep

2002 Het Bildt, Open Atelierroute Slikwerk

2002 Leeuwarden Kunstroute, Hulshoff Lederwaren solo

2002 Blokker, St.Pancratius groep

2003 Leeuwarden, Minnemastraat 43 'de dood voor ogen' groep

2003 St.Annaparochie, Van Harenskerk groep

2003 Het Bildt, Open Atelierroute Slikwerk

2003 Leeuwarden, Galerij Romein 'Kunstshow' groep

2004 Menaldum, Gemeentehuis solo

2004 Minnertsga, bibliotheek solo

2004 St.Annaparochie, bibliotheek solo

2004 Leeuwarden, Infirmerie 'NAKTAR' groep

2004 Stiens, Gemeentehuis solo

2004 Leeuwarden, Vrije Kunstroute groep

2004 Het Bildt, Open Atelierroute Slikwerk

2004 St.Jacobiparochie, De Groate Kerk 'Was Jacobus een Slikwerker' groep

2004 Leeuwarden, Infirmerie, Nacht v.d. Ondergang, video-performance

2005 Stiens, Openbare Bibliotheek  solo

2005 Het Bildt, Open Atelierroute Slikwerk

2005 Sneek, BAS Galerie 'Het gezicht van NAKTAR'  groep

2006 Oudebildtzijl, De Witte Klok 'waar komt jouw talent vandaan'  groep

2006 St.-Jacobiparochie, De Groate Kerk  'In het voetspoor van Saskia'  groep

2006 Het Bildt, Open Atelierroute Slikwerk

2007 Nieuwebildtdijk, Elbow 06 / 07   groep

2007 Hallum, Openbare Bibliotheek  solo

2007 Het Bildt, Open Atelierroute Slikwerk

2007 Woerden, kunstmanifestatie Woerdstock - l'art c'est un canard -

2007 Leeuwarden, Galerie 92  'samen aan de horizon'  Zondervan & Zwijnenburg duo

2008 Oude Bildtzijl, De Witte Klok,  Kunstkring Uytland  groep

2008 Het Bildt, Open Atelierroute Slikwerk

2009 Amsterdam, ms Stubnitz en SPS  Slow Future Manifestation

2009 Oude Leije, Galerie Kocken, Zondervan & Zwijnenburg duo

2009 Oude Bildtzijl, Aerden Plaats,  Kunstkring Uytland  groep

2009 St.-Jacobiparochie, De Groate Kerk,  'Kunst onder de Melkweg'  groep

2009 Het Bildt, Open Atelierroute Slikwerk

2014 Terp Hegebeintum  solo

2018  St.-Jacobiparochie, De Groate Kerk, 't hoeden en noeden van t Bildt' groep

2018 Leeuwarden, Galerie Westerkade, 'Kunstenaar laat je kunsten zien op 20x18'  groep

  

andere activiteiten:

1998- heden lid Beroepsvereniging Beeldend Kunstenaars

1999- 2002 Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars

2001-2008 Oudebildtzijl, Pandje 15: permanente expositie met wisselende collectie van eigen werk

2002-heden oprichter en voorzitter Stichting Slikwerk, kunst en cultuur op en om het Bildt

2002- 2003 deelname mentorproject onder auspiciën van Stichting Keunstwurk i.h.k.v. flankerend beleid voor kunstenaars die gebruik maken van de WIK-regeling (i.s.m. 5 kunstenaars o.b.v. Tine v.d. Weyer, beeldend kunstenaar en docente Willem de Kooning Academie)

2003 organisatie en deelname aan de groepsexpositie 'de dood voor ogen' bij voormalig doodskistenfabriek Leeuwarden: kunst, kisten en poëzie

2003-2008 lid kunstenaarscollectief NAKTAR

2004-2008 Naktar-project Fryslân Boxes: iedere vrijdag als decor op Omrop Fryslân, programma Factor Freed

2003-2008 lid Kulturele Raad 't Bildt

2005 samenstelling en redactie boekje 'Over 't Bildt, langs kunst, cultuur en historie', een uitgave van Stichting Ons Bildt i.s.m. Kulturele Raad 't Bildt

2006 secretaris Werkgroep Rembrandt op 't Bildt

2006 als secretaris stichting Rembrandt op het Bildt, organisatie diverse activiteiten i.h.k.v. Rembrandt400
o.a. samenstelling en redactie van de brochure 'Rembrandt op Vrijersvoeten'

2006-2009 redactielid BBK-krant Beroepsvereniging Beeldend Kunstenaars

2007 mede-organisator kunstmanifestatie Woerdstock 2007 - l'art c'est un canard -

2009 Slow Future Manifesto @ Pierre Mansire & Kirsten Zwijnenburg

2009-heden Coordinator Cultureel Bezoekerscentrum Aerden Plaats Oude Bildtzijl

2009 Toekenning Bildtse Kultuurpriis

2017 Artist in Residence Blokhuispoort Leeuwarden

 

collecties:

diverse particuliere opdrachten en vrije verkoop

 

publicaties :

Leeuwarder Courant, 26-8-1999, 18-10-2001, 8-5-2003, 23-12-2003, 15-7-2004, 12-5-2005, 26-6-2006

Friesch Dagblad, 7-1-2004, 9-11-2005

De Bildtse Post, 29-12-1999, 13-6-2001

Leeuwarder Weekblad, 7-3-2001

Van Wad tot Stad, 4-6-2002

Franeker Courant, 28-7-2004, 14-6-2006, 4-10-2006 

Hjir, november 2005 

BBK-krant, december 2005, april 2006, december 2006, juni 2007

Farsk, oktober 2006

Wad zonder Stad, mei 2013 

interviews op regionale en lokale radio en tv 

 

 

opgenomen in:

AKKU 2002, lexicon hedendaagse professionele beeldend kunstenaars

Galeriegids voor Nederland en België '02, '03, '04, '05, '06, '07

'Over 't Bildt langs kunst, cultuur en historie' 2005